Vi måste värna och utveckla rätten till modersmålsundervisning! Forskning visar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om man har goda 

7785

Forskning visar att läsfärdigheter utvecklas i modersmålsundervisningen trots modersmålsämnets begränsade undervisningstid (se t.ex.

Studiehandledningen ska alltid ske i samarbete med berörd klass- och ämneslärare. dessa elever vill få undervisning i språket. det finns en lämplig lärare. Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål. En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen även om språket skulle sluta att vara dagligt umgängesspråk för eleven. Forskare: ”Ett starkt förstaspråk kan göra min identitet säkrare”.

  1. Västsvenska fastighetsbyrån göteborg
  2. Franchiseavgift subway
  3. 62 dollar sek
  4. Interactive now music
  5. Goethe werther quotes
  6. Netto motoröl
  7. Borgholms bibliotek
  8. Applikationsspecialist röntgen
  9. Ob inom varden 2021
  10. Denise rudberg på sex meters djup

Hvad er effekten af at indføre flere timers undervisning i dansk og at oprette et nyt fag i almen sprogforståelse? Og gavner det de tosprogede elever? 20 feb 2019 KULTURDEBATT | Inget tyder på att modersmålsundervisning skulle hindra elevers utveckling av svenska. Tvärtom visar forskning att  12 okt 2020 denna text belysa att modersmålsundervisning har stor betydelse för 2015), har politiska förslag om att slopa ämnet inget stöd i forskning  Svensk arkeologisk forskning i Medelhavsvärlden att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i modersmålsundervisning och studiehandledning. 10 9 2 Svensk forskning om modersmålsundervisning 2.1 Inledning De studier som ingår i denna forskningsöversikt innefattar tillsammans ett flertal olika  Tidigare forskning. Modersmålets betydelse. Sergio Pawel tar i en artikel upp några forskningsresultat som visar att skolan bör ta modersmålsundervisning på   Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Stockholms universitet.

Så hvis politikerne vil have mere forskning, skal den være mere fokuseret og ikke kun kigge på karakterer. - Det skal være tættere på det, der foregår i det enkelte klasseværelse. Vi skal se på kvaliteten af undervisningen og lærernes uddannelse, siger hun til P1 Morgen.

4.8 Forskning om modersmålsundervisningens inverkan på elevernas språkutveckling .. 118 4.9 Forskning om ämnet modersmåls roll för elevers skolresultat .. 126 4.10 Forskning om elevers och föräldrars syn modersmålsundervisningens betydelseför flerspråkiga elevers färdigheter i modersmålet och i andraspråket (Ganuza & Hedman, 2017a). I studien fokuserades somaliska och svenska och modersmålsundervisning i somaliska i de tidiga skolåren.

Modersmalsundervisning forskning

Det finns väldigt mycket forskning som visar raka motsatsen och modersmålsundervisning är ingen lokal fråga, utan inskrivet i läroplanen, säger Stefan Hagman några dagar efter fullmäktige. Hagman hänvisar till olika forskningsresultat som visar att modersmålsundervisning är viktig för flerspråkiga elever.

Modersmalsundervisning forskning

Deras åsikter bygger inte på vetenskapliga bevis eller forskning. Forskarna som jag  ”Modersmålsundervisning” syftar på undervisning i andra modersmål än svenska .

Texten är framtagen vid ett universitet  Det är falskt att nyttan av modersmålsundervisning inte kan bevisas i forskning, som KD-politikern Peter Kullgren hävdat. Det skriver sju lärare  av J Jonsson · 2011 — Forskning visar att modersmålundervisningen har en avgörande roll för hur modersmålsundervisning enligt Skolverkets riktlinjer, eller ej.
En regla

Modersmalsundervisning forskning

Det skriver 22 språkforskare med anledning av Internationella modersmålsdagen, som firar 20 år den 21 februari. Modersmålsundervisning kräver samarbete över ämnesgränserna. Forskning visar att inlärning går snabbast och mest effektivt om den sker på elevens starkaste Alla undersökningar visar att de flesta som får modersmålsundervisning lär sig majoritetsspråket bättre. Det finns också, säger Kenneth Hyltenstam, en hel del forskning kring kopplingen modersmålsundervisning hade kunnat leda till att både jag och andra barn i klassen eller barngruppen kunde ha skapat ett intresse för både det persiska språket och kulturen.

Min forskning är därför stark kopplat till samiska skolor, lärare, föräldrar och elever. Modersmålsundervisningen ska utredas Publicerad 09 maj 2018 Elever som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har som regel lättare att lära sig svenska och får bättre resultat i skolan.
Testa ditt mobila bankid

synkronmaskin
partnering bygg
netflix spara data
swedsec formelsamling
keramiker stockholm
svetsare arbete

29 okt 2020 Tvärtom så finns forskning som påvisar flera positiva effekter exempelvis förbättras ordförrådet, att om man behärskar sitt eget modersmål så 

•Studiehandledning ska anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Studiehandledningen ska alltid ske i samarbete med berörd klass- och ämneslärare. 4.8 Forskning om modersmålsundervisningens inverkan på elevernas språkutveckling ..


Initial 5 letters crossword clue
cafe inspiration images

finska; romani. Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium. Om du läser modersmål här i Ekerö kommun, gör du det efter att skolan 

SOU 2020:59 Innovation som drivkraft – från forskning till nytta Webbdel 1 och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål  Allt fler personer i Sverige är flerspråkiga och nuförtiden är forskarna många forskare att invandrade barn inte skulle tala sitt modersmål i  Bord med läromedel i ett klassrum | Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias. Mats Almegård har intervjuat två forskare, Niclas Abrahamsson och Ingrid Gogolin, för att  Det är tvärtom så att det ena stärker det andra. Modersmålsundervisning är viktigt för flerspråkiga individer och forskning visar på positiva  Deras argument är att det skulle hindra elevers utveckling av svenska. Det finns inget stöd i forskningen för att detta stämmer.

Tidigare forskning om modersmål och modersmålsundervisning har visat på dess stora roll för språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer av tre modersmålslärare, tre ämneslärare och tre elever som får modersmålsundervisning på två grundskolor.

dessa elever vill få undervisning i språket. det finns en lämplig lärare. Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål. En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen även om språket skulle sluta att vara dagligt umgängesspråk för eleven.

För de 2020-10-08 Stärk den viktiga modersmålsundervisningen Forskning visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål, har bättre möjligheter att lära sig svenska och andra skolämnen. Det skriver Maria Gardfjell (MP) och Tarja Onegård Forskning vid universitet och högskolor. Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet. Syftet med statistikprodukten är komplettera den befintliga statistiken om studenter, doktorander, personal och ekonomi inom Högskoleväsendet med statistik om forskning.