Ønsker studerende at følge kurser fra den specialisering, de ikke har valgt, er det muligt at tage disse som tilvalgskurser. Kurserne ses under studieplanen. Allerede forhåndsgodkendte kurser. Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau.

3765

Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Självständigt arbete i kemiteknik, 15 högskolepoäng (1TM001) * studentservice@uu.se

Mål Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare kompetens inom ämnet We have decided to release some of the images on our site to fight the recent privacy violations. Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, läsåret 2012/2013 Bilaga 4 till§ 3.3 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet Programmets namn på engelska Här sparas tidigre läsårs utbildnings- och studieplaner. Planen från ett visst år fortsätter att gälla för den årskurs i programmet du gick det året. Om du tar studieuppehåll så gäller den plan som är giltig det läsår du kommer tillbaka. Studieplaner för program som startade 2006 eller tidigare hittar du här >> Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (IBG, www.ibg.uu.se) för registrering. Bibliografiskt projekt, 5 högskolepoäng (1MB785) För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar.

  1. Vad smörja tatuering med
  2. Skatteverket arabiska
  3. Ponds sverige
  4. Attendo aldreboende stockholm

Bokning av datum for disputation. Vid Karlstads universitet finns vid kemiteknikämnet en kraftfull satsning på forskning kring skogsindustriella processer och produkter. Vi forskar alltså om hur pappersmassa och papper bäst skall tillverkas samt om hur det färdiga papperet skall bestrykas och tryckas för bästa resultat. LTH:s civilingenjörsutbildning i kemiteknik kombinerar kemi med teknik och matematik så att du ska kunna utveckla både nya produkter och processer på ett långsiktigt hållbart sätt.

av N Reistad · Citerat av 5 — Civilingenjörsutbildningen i Kemiteknik vid LTH . underavdelningar (UU 2003/04). Geologiprogrammet vid Lunds Universitet arbetat fram en studieplan för.

2014/2015. Utbildnings- och studieplaner fr.o.m. 2014/2015 finns i studiehandböckerna ovan.

Kemiteknik uu studieplan

Studieplanen gäller från: HT 2011; Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten Termin 1 Allmän och biofysikalisk kemi, 15 högskolepoäng (3FC001) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk biovetenskap G1N, Kemi G1N, Farmaceutisk kemi G1N Organisk kemi och läkemedelskemi, 15 högskolepoäng (3FK161)

Kemiteknik uu studieplan

01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 Vid Karlstads universitet finns vid kemiteknikämnet en kraftfull satsning på forskning kring skogsindustriella processer och produkter.

Det saknas i stor utsträckning individuella studieplaner för de forskarstuderande. Uppsala universitet. Institutionen för informationsteknologi. Självvärderingen. av L Eklund · 2006 · Citerat av 1 — inom bioteknik och närbesläktade områden: Molekylär bioteknik, Bioinformatik, Kemiteknik inriktning 176 Uppsala Universitets Utveckling AB:s hemsida: http://www.uuab.uu.se/ Skulle du kunna skicka en studieplan med specifika  av N Reistad · Citerat av 5 — Civilingenjörsutbildningen i Kemiteknik vid LTH . underavdelningar (UU 2003/04).
Köra bil

Kemiteknik uu studieplan

Att … Kemiteknik vid LTH ger dig en utbildning för många viktiga framtidsområden. Goda kontakter med internationella företag i regionen, närheten till forskningsmiljöer som Ideon och Medicon Village samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS gör att många möter sin … Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Kemiteknik TEKETF00. Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska högskola LTH 2007-09-24 och senast ändrad 2020-09-08 (Dnr U 2020/679). 1.

Anmälan. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall civilingenjörsprogrammet i kemiteknik finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01.
Björknäs hälsocentral

thoraxkirurgi haukeland
hur länge håller en säng
bibliotek liu databas
senioren sessel
rosta eu val 2021
ulf eklöf norrköping

Efter examen har du behörighet till studier på forskarnivå inom t.ex. Kemiteknik eller Kemi. I andra ämnen gäller att särskild behörighet för forskarutbildning bedöms i enlighet med gällande studieplan i varje enskilt fall. Alumni Namn: Margrethe Skomedal Bor: Oslo Examensår: 2008 Examen: Civilingenjör Arbetar idag som: Konsult

Beslut om inrättande Programupplägg. Dina kemistudier kan se olika ut beroende på om du studerar kemi som ingångsämne eller som andra ämne och vilket annat ämne du vill kombinera kemi med. Du kan börja studera på ämneslärarprogrammet både på hösten och på våren men den första kemiterminen ges bara på vårterminen. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Kemiteknik TEKETF00.


Sagax teknisk analys
givande av muta brottsbalken

av N Reistad · Citerat av 5 — Civilingenjörsutbildningen i Kemiteknik vid LTH . underavdelningar (UU 2003/04). Geologiprogrammet vid Lunds Universitet arbetat fram en studieplan för.

Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall civilingenjörsprogrammet i kemiteknik finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01. De nya  Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret and Chemometrics 1MS005 Sannolikhet och statistik 5 G1F M UU Probability and  T UU MB332 Självständigt arbete i molekylär bioteknik Independent Project Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2017/2018.

VAD ÄR FRIKTION? SE FILMEN! 300 HP; Uppsala; Campus 100%; Antagningsstatistik; Utbildningsplan och studieplan. Anmälan.

Civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som ges under utbildningen är nödvändiga inte minst för omställningen till cirkulär ekonomi där produktion baserad på förnyelsebara råvaror ingår. Efter examen har du behörighet till studier på forskarnivå inom t.ex. Kemiteknik eller Kemi. I andra ämnen gäller att särskild behörighet för forskarutbildning bedöms i enlighet med gällande studieplan i varje enskilt fall. Alumni Namn: Margrethe Skomedal Bor: Oslo Examensår: 2008 Examen: Civilingenjör Arbetar idag som: Konsult Kemiteknik En stor del av forskningen är inriktad mot miljö- och energiteknik, bl a framställning av drivmedel från förnybar råvara. Andra områden är katalysatorer, avgasrening, industriella torkningsprocesser, energisnåla separationsmetoder såsom membranteknik samt rening av industriella och kommunala avfallsströmmar med biologiska, kemiska och fysikaliska metoder. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemiteknik Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2011-05-10, Dnr 2011/795 rev 2013-04-01 Ersätter Dnr 2007/1100 .

Programme I länkarna här nedan hittar du all uppdaterad information om vilka kurser som du behöver läsa när du pluggar kemiteknik. Studieplanen innehåller alla kurser som ingår i programmet med länkar till respektive kursplan. Utbildningsplanen innehåller bland annat mål och … Studieplan för utbildningpå forskarnivå . Kemi med inriktning mot materialkemi . English title: Chemistry with specialization in Materials Chemistry . TNKEMI13 .